Såper

Såpe er en viktig ingrediens i ethvert bilhold.
Hvilken såpe du velger kommer an på hvordan bilen din er fra før av, det finnes utallige såper med forskjellige egenskaper.
Såpe med voks. For deg som vasker bilen og samtidig vil tilføre litt beskyttelse ved hver vask. 
Såpe uten voks, for deg som har behandlet bil fra før av og skal bruke egne produkter til beskyttelse etter vask.
Waterless wash, for deg på farta eller som ikke har tilgang på rennende vann der du skal vaske.
All purpose cleaner, for interiør, eksteriør, motorrom etc