Voks/Lakkforsegling

Voks eller lakkforsegling? Valget er ditt. Pr i dag er det liten forskjell på Carnauba voks og polymer basert lakkforsegling når det kommer til hvordan lakken ser ut etter behandling. Du oppnår gode sheeting og beeding på begge typer. Normalt har lakkforsegling litt lenger holdbarhet enn voks, men det er en sannhet med modifikasjoner, noen type vokser holder fint mellom 6-8 mnd, disse koster da gjerne litt ekstra. I dag bruker mange Detail Spray for å vedlikeholde både voks og lakkforseglingen. Voks/lakkforsegling/coating kalles gjerne LSP (Last Step Product) og anbefales etter å ha polert lakken for å vedlikeholde og beskytte mot ytre påvirkninger.